1

Μείωση ή Απαλλαγή Λογαριασμού Ύδρευσης

Το Πρόγραμμα αυτό αναμένουμε να λειτουργήσει σύντομα.