Μείωση Δημοτικών Τελών

Το Πρόγραμμα αυτό αναμένουμε να λειτουργήσει σύντομα.