Υποστηρικτική Διδασκαλία

Ενισχυτική Διδασκαλία

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης  Δράμας, έτσι ώστε οικογένειες  που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας,  έχουν την δυνατότητα  τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν  μαθήματα  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια του Συλλόγου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρόσθετης δωρεάν διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές – παιδιά οικογενειών οικονομικά αδύνατων και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για μάθηση καθώς και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με το Σύλλογο και καθορισμός πλαισίου εργασίας.
 2. Ενημέρωση πολιτών με δελτίο τύπου – ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
 3. Κατάθεση δικαιολογητικών.
 4. Κοινωνική έρευνα.
 5. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο σύλλογο με τήρηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 6. Απολογισμός και βράβευση του συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Δράμας  μετά από εκδήλωση.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Μαρία Τριανταφυλλίδου 130 γραφείο Διοικητήριο
Τηλ. 2521351130
Fax: 2521351126
email: mtria@dimosdramas.gr

Πρόγραμμα Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας, έτσι ώστε οικογένειες  που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας,  έχουν την δυνατότητα  τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν  μαθήματα  εκμάθησης Αγγλικών σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια του Συλλόγου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρόσθετης δωρεάν διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές – παιδιά οικογενειών οικονομικά αδύνατων και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για μάθηση καθώς και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με το Σύλλογο και καθορισμός πλαισίου εργασίας.
 2. Ενημέρωση πολιτών με δελτίο τύπου – ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
 3. Κατάθεση δικαιολογητικών.
 4. Κοινωνική έρευνα.
 5. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο σύλλογο με τήρηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 6. Απολογισμός και βράβευση του συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας μετά από εκδήλωση.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Μαρία Τριανταφυλλίδου 130 γραφείο Διοικητήριο
Τηλ. 2521351130
Fax: 2521351126
email: mtria@dimosdramas.gr