Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της οδού από το Δημοτικό Ωδείο έως το ΑΠΚ «Κραχτίδη»

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου