1

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Δράμας

Διαβάστε το  Δελτίο Τύπου.