Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Δράμας

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Δήμου Δράμας