1

Ορισμός συντονιστή Φιλόδημου

Ορισμός του Υπαλλήλου του Δήμου Δράμα κ. Ευστράτιου Λαλέ του Κων/νου ως συντονιστή στο Φιλόδημος με ευθύνη του την συστηματική καταχώρηση στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Προγράμματος Φιλόδημος όλων των απαραίτητων στοιχείων σε όλα τα στάδια του προγράμματος (πρόταση, υλοποίηση, χρηματοδότηση) για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ

 

https://dimos-dramas.gr/?p=89449&preview=true