1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση 18ης/2-8-2020 συνεδρίασης δια τηλεδιάσκεψης Δ.Σ. Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ