ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση (Εντολή) της Ε.ΕΠ.ΕΤ. χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας – Θράκης για την διενέργεια της 2ης/2023 αυτοψίας της Επταμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων κτίσματος εντός ιστορικού τόπου της πόλεως Δράμας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση (Εντολή) της Ε.ΕΠ.ΕΤ. χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας – Θράκης για την διενέργεια της 2ης/2023 αυτοψίας της Επταμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων κτίσματος εντός ιστορικού τόπου της πόλεως Δράμας  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ