Παράδοση προς χρήση των γηπέδων στην ανάπλαση του χειμάρρου Καλλιφύτου

Διαβάστε το   Δελτίο Τύπου.