ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με αρ.  Φ.Ε.Κ 2866 της 05ης Ιουλίου 2019 , τεύχος δεύτερο, παρατείνεται έως 19 Δεκεμβρίου 2019 η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Δήμου Δράμας και στα τηλέφωνα : 2521351372 – 2521351364 – 2521351366