Παράταση υποβολής αιτήσεων για Μείωση Δημοτικών Τελών

Παρατείνεται έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 η υποβολή αιτήσεων, για Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παράταση αυτή θεωρείται επιβεβλημένη, εξ’ αιτίας της αυξημένης ζήτησης από ευάλωτα νοικοκυριά του δήμου μας, που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν την αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε κατηγορία.

Δικαιούχοι σε ποσοστό μείωσης 50% του ενοποιημένου τέλους καθαριότητας – φωτισμού μέσω των τιμολογίων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας είναι: οι άποροι, τα ΑμεΑ ή οικογένειες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% , οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Δράμας στο ισόγειο του Διοικητηρίου, γραφείο 127, καθημερινά από 8.30 π.μ έως 1.30 μ.μ (τηλέφωνο επικοινωνίας 2521351127).