Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Αρχική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
image_print

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 «Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/1-6-2010),  το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

Ο Δήμος Δράμας ορίζεται τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α).

Με την υπ΄ αριθ. 306/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία καταρτίστηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του, προβλέπεται και η συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης.

Με την υπ΄ αριθ. 472/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η 1/2011 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης σχετικά με τη σύνταξη και λειτουργία αυτής και με την υπ΄ αριθ 43/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η 1/2012 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της.

Με την υπ΄ αριθ. 56/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και ορίστηκαν τα τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους τα οποία είναι τα παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εφραιμίδης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος
Σιδερά Χρυσή Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Ιωαννίδης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Ηλιόπουλος Στέργιος Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Καλαϊδόπουλος Κοσμάς Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
Κωνσταντινίδου Παρθένα Δημοτική Ενότητα Δράμας – Περιφέρεια ΑΜΘ Μέλος
Οικονομίδης Χρήστος ΠΟΦΤΜΜ Δράμας Μέλος
Μακροπούλου Αμαλία ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας Μέλος
Καγκασίδου Μαρία Δημοτική Υπάλληλος Μέλος
Κύρτσης Γεώργιος Επιμελητήριο Δράμας Μέλος
Σκουλίδης Αντώνιος Εμπορικός Σύλλογος Δράμας Μέλος
Χατζηπαντελής Γεώργιος Σωματείο Ζυθεστιατόρων Δράμας Μέλος
Καλλίας Άγγελος Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας Μέλος
Τσακυρίδης Μενέλαος Ένωση Τουριστικών Γραφείων
και ΤΕΟΜ Ν. Δράμας
Μέλος
Νικηφορίδης Κωνσταντίνος Σωματείο Καφετεριών και Κέντρων Διασκέδασης
Ν. Δράμας
Μέλος
Κράλλης Ιωάννης Ιδιώτης Μέλος
Κρασόπουλος Αθανάσιος Ιδιώτης Μέλος
Τζιερτζίδης Δημήτριος Ιδιώτης Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ευθυμιάδης Ιωακείμ Δημοτικός Σύμβουλος
Μελισσινός Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος
Χατζηιωάννου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος
Δεν ορίστηκε
Σωφρονιάδης Χαράλαμπος Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού ΠΕ Δράμας
Καβάκα Ελευθερία ΠΟΦΤΜΜ
Τσακαλίδης Δημήτριος ΔΕΚΠΟΤΑ
Αρβανιτίδης Ευστράτιος Δημοτικός Υπάλληλος
Καμπουρίδης Γαβριήλ Επιμελητήριο Δράμας
Πολυτάρχης Βασίλειος Εμπορικός Σύλλογος Δράμας
Βαγενάς Σωτήριος Σωματείο Ζυθεστιατόρων Δράμας
Τζαμτζής Στυλιανός Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας
Κυριακίδης Κων/νος Ένωση Τουριστικών Γραφείων
και ΤΕΟΜ Ν. Δράμας
Τσεπίδης Γρηγόριος Σωματείο Καφετεριών και Κέντρων Διασκέδασης
Ν. Δράμας
Αρχοντοπούλου Μαρία Ιδιώτης
Τοπαλίδου Σουλτάνα Ιδιώτης
Ματούς Δημήτριος Ιδιώτης

Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, ακολουθεί αυτήν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

 

Παλιότερες Προσκλήσεις-Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής