1

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού σχολείου

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λεωφόρος Στρατού 63, Τ.Κ. 66100 Δράμα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ