1

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και κυλικείου Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπσαιδιών και του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ