1

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αριθμό 22-49-231-1501-2501 σχολικού κλήρου Δ.Κ. Ξηροποτάμου.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης των αριθμ. 22-49-231-1501-2501  αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Δ.Κ. Ξηροποτάμου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ