1

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ