1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) έτους 2011 συνολικής προεκτιμώμενης αξίας 99.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης