1

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του τουριστικού περιπτέρου στον δημοτικό κήπο Δράμας.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή , προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου στον Δημοτικό κήπο Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ