ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερή και προφορική προσφορά έχοντας ως αντικείμενο την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων με τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 5985/12-02-2016 διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας.
Πληροφορίες από τον Μαυρίδη Δημήτριο (Τηλ. 2521-350664 — Γραφείο 307).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ