1

Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 11ης /06-10-2022 μεικτής συνεδρίασης κοινότητας Δράμας.

Δείτε τον πίνακα εδώ