1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 16ης/30-11-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ