Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 3ης/22-03-2023 συνεδρίασης του Δ.Σ.της Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ