Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 7ης/18-12-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ