Πίνακας ανάρτησης θέματος της από 26/04/2023 ειδικής συνεδρίασης κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ