1

Πίνακας ανάρτησης του θέματος που συζητήθηκε στην 4η/22-5-2020 δια περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ