1

Πίνακας Θεμάτων 17ης/20-04-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ