Πίνακας Θεμάτων 5ης/16-02-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ