1

Πίνακας Θεμάτων 9ης/04-03-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμαςς

Δείτε τον πίνακα εδώ