Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/2/2011.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.