Πίνακας Θεμάτων της 17ης/04-07-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου