Πίνακας Θεμάτων της 18ης/05-07-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου