1

Πίνακας θεμάτων της 19ης/27-10-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε εδώ τον πίνακα