Πίνακας θεμάτων της 23ης /21-12-2015 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε τον πίνακα