Πίνακας Θεμάτων της 30ης/03-10-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου