1

Πίνακας θεμάτων της 5ης/10-06-2022 δια περιφοράς συνεδρίαση της κοινότητας Δράμας.

Δείτε τον πίνακα εδώ