Πίνακας θεμάτων της 5ης/21-2-2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το ΔελτίοΤύπου