Πίνακας θεμάτων της 7ης/11-3-2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου