Πίνακας Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας

Διαβάστε το    Δελτίο Τύπου.