Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Δημ. Κοινότητας Δράμας στις 28/2/2011

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.