Πρόγραμμα Υπηρεσίας Καθαριότητας Χριστουγέννων

Διαβάστε το   Δελτίο Τύπου.