Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης – Επανάληψη διαδικασίας

Διαβάστε την προκήρυξη.