ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια συστημάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, προϋπολογισμού 115.000,00 €  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ