1

Πρόσκληση 10ης/6-8-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ