1

Πρόσκληση 13ης/29.03.2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ