Πρόσκληση 14ης/23-05-2023 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ