1

Πρόσκληση 17ης/08-07-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ