1

Πρόσκληση 18ης/22-07-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ