1

Πρόσκληση 19ης/13.07.2023 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ