Πρόσκληση 19ης/27-10-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση